Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi

Historik:

Kraniosakral terapi är en mycket varsam behandling som syftar till att assistera kroppens naturliga förmåga till självläkning. Kraniosakral behandling har utvecklats från Kraniell Osteopati, läran om skelettet, grundat i slutet av 1800-talet av den amerikanska läkaren Dr Andrew T Still. Sedan 1892 är osteopati en universitetsutbildning i USA.


Redan på 1920-talet påbörjades det forskning inom kraniosakrala systemet av bl a William G Sutherland, D.O. Två av de delar som ingår i det kraniosakral systemet som fått ge namn åt metoden

namnen Kranium - skallbenet och Sacrum - korsbenet där ryggraden möter bäckenet.


Det kraniosakrala systemet består av kraniet med dess fogleder, sacrum och dess förhållande till bäckenet, ryggkotorna, hjärnhinnorna, hjärnan samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan och dess cirkulation. När Dr Sutherland utforskade systemet fann han att detta är ett slutet system med en egen puls. Denna puls skapar mycket små rörelser i framförallt kraniet, ryggkotorna och sacrum, men rörelserna fortplantar sig ut i hela kroppen. Dr Sutherland upptäckte att det gick att påverka det kraniosakrala systemet med olika behandlingstekniker, att det kraniosakrala systemet i sin tur påverkar hela kroppen samt att om det kraniosakrala systemet inte fungerar optimalt pga spänningar, trauman, skador etc kan detta system bli kraftigt påverkat och leda till rotationer, glidningar och låsningar. Även vårt psykiska välmående påverkas. Detta påverkar kroppens fantastiska förmåga till självläkning.


Under 1970-talet inleddes vetenskaplig forskning i det kraniosakrala systemet och de manuella teknikerna. John E Upledger D. O. var en av de osteopater som vetenskapligt bevisade de kraniella benens rörelser.

Dr Sutherlands arbete har utvecklats än mer och idag vet man att det går att påverka i princip alla kroppens vävnader: muskler, leder, ryggkotor, organ, ligament etc med de kraniosakrala behandlingsteknik.


I Svergie har Bröderna Tranbergs Klinik, Sahlgrenska Universitets Sjukhuset, Högskolan i Borås, tre primärvårdsområden: Götebog, Södra Bohuslän, Södra Älvsborg och Barnmorskegruppen AB i Göteborg, arbetat med ett forskningsprojekt för att bevisa effekterna av Kraniosakral behandling hos gravida med bäckensmärtor.


Internationellt har terapin utvecklats i USA och Europa där flertalet studier och och dokumentaion visar på vilken god effekt behandlingen har på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa.


Behandling

En Kraniosakralterapeut har en detaljerad anatomisk kunskap och kunskap i hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra. Terapeuten är tränad att utgå från den kraniosakrala rytmen som kan kännas i hela kroppen.

Terapeuten arbetar enbart med sina händer och med mycket lätt tryck mot klientens/hundens kropp. Detta för att kunna avläsa de små rörelser som åstadkoms av flödescykler och vävnadsstörningar i kroppen. Syftet är att hjälpa kroppens förmåga till självläkning. De avvikelser som uppstår av en obalans registreras av en erfaren terapeut och med olika tekniker assisterar terapeuten vävnaden att själv komma tillbaka mot sin ursprungliga rörelse. Under denna process sker samtidigt en blodcirkulär, neurologisk, lymfatisk och biokemisk läkande reaktion, vilket leder till att skelett, muskler, leder och organ kan återgå till normalt läge och bättre få bättre rörelseförmåga. Det ger en ökad blodcirkulation och en positiv inverkan på centrala och perifera nervsystemet.


Kroppen återför en bättre funktion vilket ger ökat välbefinnande, bättre hälsa.


Kraniosakral terapi är från början utvecklat för människor men fungerar precis lika bra för alla ryggradsdjur. Hundar uppskattar behandlingen och visar det genom att slappna av djupt och gäspa. Hundar kan till och med somna under behandlingen.


Någon gång under behandling kan hunden visa irritation och otålighet, då arbetar kroppen med en spänning och det kan, för en stund, upplevas som obehagligt av djuret. När spänningen släpper försvinner obehaget.

Våra hundar är känsliga djur som påverkas av många saker i sin omgivning.


Ofta ligger emotionella reaktioner kvar i kroppens vävnader efter fysiska och/eller psykiska trauman. Våra och djurens kroppar är intelligenta och har en otrolig förmåga till återhämtning, men det är ibland svårt att balansera och tygla följderna av olyckor, ingrepp och emotionella trauman. Kroppen har ett "vävnadsminne" som kan ligga kvar i kroppen under lång tid.


En kraniosakral terapeut hjälper kroppen att bearbeta emotionella tillstånd som kan ha djupa och kanske omedvetna effekter på välbefinnandet. Behandlingen kan lösa fysiska som stressrelaterade problem.


Den mjuka behandlingen som kraniosakral terapi ger passar hundar mycket väl.

Kraniosakral behandling ersätter inte veterinär vård eller läkarvård utan är ett komplement till dessa.
  Pez Felix

Kraniosakral terapeut människa och hund samt hundmassör

PezFelix

Org.nr: SE690821484101       Bg: 743-8476

Företaget innehar F-skattsedel och ansvarsförsäkring

(c)PezFelix